Return to Article Details Petre Roman, Alexandru Pǎunescu, Ostrovul Corbului, ediţie bilingvǎ (românǎ şi germanǎ), în cadrul Programului de cercetare: Cercetǎri asupra pre-şi protoistoriei ţinuturilor Dunǎrii de Jos/ Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte des unteren Donaugebietes, I. 1. Download Download PDF