Zu Artikeldetails zurückkehren Jaume Aurell i Cardona, Els mercaders catalans al quatre-cents. Mutació de valors i procés d'aristocratització a Barcelona (1370-1470), 1996 Herunterladen PDF herunterladen