Zu Artikeldetails zurückkehren Arthur Asa Berger, What Objects Mean: An Introduction to Material Culture / Stefanie Samida / Manfred K. Eggert / Hans Peter Hahn (Hrsg.), Handbuch Materielle Kultur. Bedeutungen, Konzepte, Disziplinen Herunterladen PDF herunterladen