Kurumsal Bağlamda Yapıcı Kültürlerarasılık ve İki Kültürlü Bireyler

Türk-Alman İlişkisinde Paradigma, Konsept ve Uygulama Alanı

  • Christoph Barmeyer (Autor/in)
  • Ernst Struck (Autor/in)
  • Melih Pehlivan (Übersetzer/in)

Identifier (Artikel)

Abstract

Araştırma ve uygulamada, kültürlerarasılık çoğunlukla sorunlu ve ça-tışmalı olarak değerlendirilmektedir. Olumlu ve yapıcı yönleri nadiren algı-lanmaktadır. Ancak kültürel farklılıklar birer zenginlik ve kazanç olarak da görülebilir. Sorun odaklı kültürlerarasılıktan çözüm odaklı kültürlerarasılığa paradigma değişiminden yola çıkarak “kültürlerarası tamamlayıcılık” “yapıcı konsepti” ele alınmakta ve Türk-Alman örnekleriyle açıklanmaktadır. Ku-rumlar arası işbirliklerinde kültürel farklılıkların bilinçli bir şekilde ele alın-masının çok çeşitli fırsatların önünü açacağı aşikârdır.

Statistiken

loading
Veröffentlicht
2023-10-16
Sprache
tr
Schlagworte
Interkulturalität, konstruktives interkulturelles Management, interkulturelle Komplementarität, Bikulturalität, polykulturelles Denken, internationale Kooperation, deutsch-türkische Zusammenarbeit