Kültürötesi Alanda “Alman Türkleri’nin” Yurdu ve Kimliği

  • Ertuğrul Şahin (Autor/in)

Identifier (Artikel)

Abstract

Bu makale Almanya’daki Türkiye kökenlilerin yurt ve kimlik konum-larını incelemektedir. Halk dilindeki “Alman Türkü” (Deutschtürke) neolo-jizmi yeniden kurgulanmakta, kimlik ve yurt üzerine kamusal ve akademik söylemlerdeki ikilemlerin belirtisi olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçe-vede, bir yandan mevcut yurt önerileri, diğer yandan da mütemadiyen küre-selleşen ve kültürötesileşen (transkültürelleşen) dünyada alternatiflerin genel koşulları sorgulanmaktadır. Nihai ilgi ise, birden çok yurdun ve kimliğin sim-biyozlarının ve/veya melezleşmelerinin geç modern çağda, yurt olgusunun normali olarak mı yoksa aşılması gereken ara durumlar veya parçalanmışlık halleri şeklinde mi görülmeleri gerektiğidir.

Statistiken

loading
Veröffentlicht
2023-10-16
Sprache
tr
Schlagworte
Deutschtürken, Heimatforschung, Heimatverbundenheit, Patchwork-Identität, Satisfaktionsraum, Resonanzraum, Kompensationsraum