Kültürlerarası İlişki Yapıları Olarak Semboller ve Teknolojiler: Kentsel Mekanda Sınır Çekme

  • Ralph Buchenhorst (Autor/in)
  • Hüsnü Yavuz Aytekin (Übersetzer/in)

Identifier (Artikel)

Abstract

Yüksek yoğunluklu kentsel mekânlarda yaşamak ancak karmaşık, kap-samlı ve sürekli işlev görecek şekilde tasarlanmış bir altyapı ile mümkün ola-bilmektedir. Öte yandan, büyük şehirlerde çok sayıda küçük ölçekli, çoğu za-man fark edilmesi güç sosyokültürel sınırlar bulunmaktadır ve bu sınırlara karmaşık davranış kuralları eklenmektedir. Biri maddi, diğeri sembolik olan bu iki ağ, biri modern, diğeri geleneklere dayalı olarak görüldüğü için nere-deyse daima birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmektedir. Peki modern teknoloji ve dini gelenek öngörülemeyen şekillerde iç içe geçtiğinde neler olmaktadır? Bu çalışma teknoloji ve gelenek arasındaki bu çatışmayı ele al-maktadır. Erüv, Talmud’da tanımlanan ve kentsel altyapının bazı kısımlarını (özellikle elektrik direkleri, demiryolu banketleri ve lamba direkleri) paylaşan dini bir sınır çizgisidir. Metin, Talmudik kurallar dizisini ve bunların ardın-daki Yahudi yasalarını açıklamakta ve erüvlerin planlanması ve inşası ile te-tiklenen kentsel alandaki kültürlerarası çatışmaları analiz etmektedir. Analiz, Arjun Appadurai tarafından ortaya atılan kentsel etnomanzaralar kavramını ve Richard Rottenburg’un kod değiştirme kavramını olası bir çatışmaya çözüm önerisi olarak kullanmaktadır.

Statistiken

loading
Veröffentlicht
2023-10-16
Schlagworte
Eruv, jüdische Gesetzgebung, urbane Infrastruktur, Ethnoscapes, Code-Switching