Editorial Team

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD
Dr. Małgorzata Geron
Prof. Dr. Jerzy Malinowski – editor-in-chief
Dr. Anna Rudek-Śmiechowska

KOMITET NAUKOWY / ACADEMIC BOARD
Prof. Dr. Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki / University of Łódź)
Prof. Dr. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
Prof. Dr. Jan W. Sienkiewicz  (Nicolaus Copernicus University in Toruń)

WERYFIKACJA TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM / PROOFREADING:
Wojciech Ziółkowski

REDAKTOR WYDAWNICTWA / PUBLISHING EDITOR:
Iwona Wakarecy

REDAKTOR TECHNICZNY / TECHNICAL EDITOR:
Tomasz Klejna (Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House; PISnSŚ)