Redaktion

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF: prof. dr hab. Waldemar Okoń
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF: dr hab. Cezary Wąs
SEKRETARZE REDAKCJI / EDITORIAL SECRETARIES: dr Sylwia Świsłocka-Karwot (urlop naukowy), mgr Jakub Zarzycki
REDAKTORZY TEMATYCZNI / TOPICAL EDITORS: prof.Waldemar Baraniewski (ASP Warszawa), dr Magdalena Moskalewicz (SAIC Chicago), mgr Izabela Magdziarczyk (IHS UWr), dr Andrzej Jarosz (Muzeum Współczesne we Wrocławiu)
REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICS EDITOR: dr hab. Cezary Wąs
REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGE EDITORS: dr Dorota Ucherek (IFP UWr)
TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS: Tomasz Bauer (Lozanna)
OPRACOWANIE GRAFICZNE/ GRAPHIC DESIGN: Wojciech Głogowski
ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ/ WEB SPECIALIST: dr Agnieszka Jarząb (ASP Wrocław)
DRUKARNIA / PRINTING HOUSE: Drukarnia JAKS