„Miasto nad morzem. Miasta portowe nad Bałtykiem od średniowiecza do współczesności”

21. konferencja Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów, Gdańsk, 18–21 IX 2013

  • Anja Dittrich (Autor/in)

Identifier (Dateien)

Abstract

Includes a summary in English

Statistiken

loading
Sprache
pl; en