Editorial Team

REDAKTOR / EDITOR
Dr. Joanna Kucharzewska (UMK; PISnSŚ) – redaktor naczelny / editor-in-chief,
Dr. Wioleta Brzezińska-Marjanowska (PISnSŚ) – sekretarz naukowy / scientific secretary

RADA NAUKOWA / ACADEMIC BOARD:
Prof. Dr. hab. Jerzy Malinowski (UMK; PISnSŚ)
Prof. Dr. hab. Piotr Marciniak (Politechnika Poznańska; PISnSŚ)
Prof. Dr. hab. Krzysztof Stefański  (Uniwersytet  Łódzki)

WERYFIKACJA TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM / PROOFREADING:
Wojciech Ziółkowski

REDAKTOR WYDAWNICTWA / PUBLISHING EDITOR:
Iwona Wakarecy

REDAKTOR TECHNICZNY / TECHNICAL EDITOR:
Tomasz Klejna  (Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House; PISnSŚ / PIoWAS).