“Kültür” İle Çalışmak – Kültüre Duyarlı Klinik Psikolojiden Örnekler ve Gelecek Perspektifleri

  • Süheyla Yılmaz (Autor/in)
  • Sümeyye Balcı (Autor/in)

Identifier (Artikel)

Abstract

Son yıllarda, psikolojide kültürel konuların ele alınması önemli ölçüde artmıştır. Kültürle çalışan alanlar arasında örneğin kültürlerarası gelişim psi-kolojisi ve klinik psikoloji, kültürel psikoloji ve yerli psikolojisi yer almakta-dır. Bununla birlikte, müdahalelerin, terapötik yaklaşımların ve uygulama-ların temelleri ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika kültüründen gelen popülasyonların sağladığı araştırma bulgularına ve deneyimlerine dayan-maktadır. Bu kısa makalede, kültüre duyarlı klinik psikolojiden örnekler sun-makta ve kültürel açıdan bilgilendirilmiş psikolojik araştırmaların geleceğine kısa bir bakış sağlamaktayız.

Statistiken

loading
Veröffentlicht
2023-10-16
Sprache
tr
Schlagworte
Kulturvergleichende Psychologie, Klinische Psychologie, Diversität