0049 Polscy uczniowie Académie Julian do roku 1919

  • Marek Zgórniak (Author)
    Institute of the History of Art, Jagiellonian University, Krakow

    Art historian, his main areas of study are 19th-century architecture, French art and Polish-French artistic connections. His books include Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku (On the Renaissance Revival in 19th-c. Architecture – Autour de la néo-Renaissance dans l'architecture du XIXe siècle, Krakow 1987), Pędzel Tycjana. Francuscy malarze i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta ("Le pinceau du Titien". Peintres et critiques français du XIXe siècle face au Cinquecento vénitien, Krakow 1995) and Matejko w Paryżu. Opinie krytyków francuskich z lat 1865-1870 (Jan Matejko à Paris. Opinions de critiques français 1865-1870, Krakow 1998).
    Publications:
    http://users.uj.edu.pl/~zgorniak/PUBLMAIN.html

Identifiers (Article)

Identifiers (Files)

Abstract

Przedmiotem artykułu jest obecność Polaków w najważniejszej prywatnej szkole artystycznej Paryża drugiej połowy XIX wieku. Zachowane archiwalia pracowni dla panów posłużyły do ustalenia listy około 165 polskich malarzy i rzeźbiarzy studiujących tam w latach 1880-1919. W tekście omówiono kryteria selekcji zastosowane przy układaniu listy, a na wykresach – dynamikę zapisów i liczbę artystów polskich w poszczególnych pracowniach w kolejnych latach. Przedstawione spostrzeżenia mają charakter sumaryczny i są poparte tylko wybranymi przykładami.

Statistics

loading
Section
Categories
Language
pl
Keywords
Académie Julian, artyści polscy w Paryżu, Polish artists in Paris