0124 Między pamięcią a zapomnieniem Shoah. Problem estetycznej neutralizacji przeszłości w myśleniu historycznym Saula Friedländera

  • Maciej Sawicki (Author)
    Institute of History, Adam Mickiewicz University, Poznań

    In 2010 he received his Master's degree at the Institute of History at Adam Mickiewicz University in Poznań. In 2012 he received a BA degree in Philosophy (The Institute of Philosophy at Adam Mickiewicz University). In 2013 he started his doctoral studies at the Faculty of History (The Institute of History, Adam Mickiewicz University).

Identifiers (Article)

Identifiers (Files)

Abstract

W tekstach Saula Friedländera problem indywidualnej pamięci Shoah stanowił jedną z głównych granic dla dyskursu. Punktem krytycznym jego refleksji nad pamięcią stała się kwestia społecznego myślenia zbawczego, które stanowiło reakcję obronną wobec katastrofy. Fenomen ten ujawnił się szczególnie wyraźnie w publicznej formie pamięci, która z jednej strony domagała się prostoty i jasnej interpretacji, jako że jej zadaniem było oswojenie niekoherencji, wyeliminowanie bólu oraz rozbudzenie nadziei u współczesnych; z drugiej strony indywidualna pamięć głęboka ocalałych – nie znająca zasad – nie godziła się na formę pamięci publicznej, mimo że nie była w stanie jej się oprzeć. Według Friedländera ekspansja pamięci publicznej i zanikanie pamięci indywidualnej sprawia, iż "pamięć Shoah prawdopodobnie nie ucieknie przed całkowitą rytualizacją"1. W swoich rozważaniach częstokroć zwracał on uwagę na to, że sztuka nie może przeciwdziałać oswajaniu grozy, ponieważ musi wyrażać indywidualną pamięć przeszłości w pewnych prostych formach. Oprócz tego problematyczny stał się fakt, że same kategorie sztuki po Holokauście zostały zawładnięte przez przemysł kulturowy i politykę, przez co problem pamięci stał się środkiem przetargowym dla innych celów. Nawiązując za Friedländerem do aktualnego impasu wobec różnych oswajających mechanizmów pamięci, spróbuję poddać pod rozwagę kwestię granic i możliwości w tworzeniu estetycznego pomostu między teraźniejszością a przeszłością.

Statistics

loading
Language
pl
Keywords
pamięć indywidualna (głęboka i efemeryczna), społeczna i publiczna, normalizacja przeszłości, obraz, narracja, Saul Friedländer