0027 O hierarhiji svetnikov na oltarnih nastavkih

Iz vizitacijskih zapisnikov ljubljanskega škofa Otona Friderika Buchheima (1641–1664)

  • Ana Lavrič (Author)
    France Stele Institute of Art History Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana

    Research advisor at the France Stele Institute of Art History, Ljubljana. She received PhD from Faculty of Arts, University of Ljubljana, for her dissertation on 17th century visitation records of Ljubljana Diocese as a source for the history of art. Her research interests are early modern sacred art, iconography, art collecting and patronage and, above all, critical commented publishing of archival sources. She wrote several scientific monographs, among which: Vloga ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v slovenski likovni umetnosti [The role of Ljubljana bishop Tomaž Hren in Slovene art] (1988), and Janez Gregor Dolničar: Zgodovina ljubljanske stolne cerkve / Historia Cathedralis Ecclesiae Labacensis, Labaci 1701–1714 (critical edition, 2003). Since founding in 1996, she has been a member of the editorial board of the scientific journal Acta historiae artis Slovenica.

Identifiers (Article)

Identifiers (Files)

Abstract

Vizitacijski zapisniki ljubljanskega škofa Otona Friderika Buchheima (1641–1664) razkrivajo pravilo za dispozicijo svetniških figur na oltarnih nastavkih. Medtem ko titularnemu svetniku pripada osrednje mesto v nastavku, se spremljevalci razvrščajo v parih (v vsaki etaži posebej) tako, da stoji višje rangirani na odličnejši evangeljski, nižje rangirani pa na subordinirani listni strani. Pri tem ne gre za individualno odločitev o prednosti enega pred drugim, temveč za splošno uveljavljeno hierarhično lestvico, kot se je skozi čas izoblikovala v litanijah vseh svetnikov pa tudi v himnah oficija za praznik vseh svetih in je po Buchheimovih besedah »v skladu s splošnim čutenjem katoliške Cerkve«. Naša cerkvena umetnost kaže, da hierarhični princip postavitve oltarnih figur v gotiki še ni bil dosledno izoblikovan, odločneje pa se je uveljavil s pozno renesanso in barokom – kar sovpada s časom poenotenja litanij vseh svetnikov za vso katoliško Cerkev –, pozneje pa se je spet začel rahljati, čeprav je obveljal še tja v 20. stoletje.

Statistics

loading
Section
Categories
Language
sl
Keywords
sakralna umetnost, ikonografija, oltarni nastavek, svetniška hierarhija, škofovske vizitacije, Oton Fridrik Buchheim, sacred art, iconography, altar retables, hierarchy of Saints, bishops' visitation records, Ikonographie, christliche Kunst, Slowenien, Retabel