0107 Czytanie Muranowa. Pamięć miejsca / pamięć architekta Komentarz do powojennej twórczości Bohdana Lacherta

  • Katarzyna Uchowicz (Author)
    Institute of the History of Art, Polish Academy od Sciences (IS PAN)

     

    Historyczka sztuki. Studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom w 2000 r. na podstawie pracy magisterskiej zatytułowanej "Architektura dworców kolejowych od powstania kolei do dwudziestolecia międzywojennego (Polska i Europa)", napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Stefana Jaroszewskiego. Od 2001 r. zatrudniona w Instytucie Sztuki PAN, w Pracowni Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Od tego czasu bierze udział w pracach inwentaryzacyjnych kościołów katolickich na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (dzięki kolejnym grantom Ministerstwa Nauki) podsumowanych w monografiach w większości poświęconych realizacjom dwudziestolecia międzywojennego (seria Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej). W opracowaniu dysertacja doktorska dotycząca twórczości architekta Bohdana Lacherta (1900–1987) pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Szczerskiego. Współpracuje z Collegium Civitas oraz Stowarzyszeniami "OD/BLOKUJ" i "Stacja Muranów".

    Art historian. Studied at the Institute of Art History at the University of Warsaw, graduating in 2000 with an MA dissertation on "The architecture of railway stations from the beginnings of rail industry until the interwar period (Poland and Europe)", written under the supervision of Professor Tadeusz Stefan Jaroszewski. Since 2001 she has been working at Art Institute of the Polish Academy of Science (PAN) in the Workshop of the Catalogue of Monuments of Art in Poland. Since that time she has taken part in inventory works of Catholic churches in the eastern borderland of the former Polish Republic (subsidised by grants of the Ministry of Science), summarised in monographs mostly discussing the interwar period (series titled Materials for the History of Christian Art in the Eastern Parts of the Former Polish Republic). She is currently working on her doctoral dissertation on the work of Bohdan Lachert (1900–1987) written under the supervision of Professor Andrzej Szczerski. She collaborates with Collegium Civitas as well as "OD/BLOKUJ" and "Stacja Muranów" Asociations.

Identifiers (Article)

Identifiers (Files)

Abstract

Tekst koncentruje się wokół koncepcji Muranowa Południowego – osiedla / pomnika zrealizowanego na terenie warszawskiego getta przez architekta Bohdana Lacherta. Podejmuje próbę ukazania realizacji w kategoriach mitu artystycznego wykreowanego przez twórcę. Analiza tekstów autora, rekonstrukcja okoliczności towarzyszących budowie oraz szczegóły artystycznej biografii odsłaniają nowe warstwy architektonicznego palimpsestu. Czytelne nawiązania do śmiałych wizji Śródmieścia Macieja Nowickiego oraz zaadaptowanie dla idei osiedla /miejsca pamięci powszechnych w latach czterdziestych eksperymentalnych prób przetwarzania gruzu prowokują pytania o oryginalność koncepcji Muranowa, którego niewątpliwą wartością pozostaje kompozycja przestrzenna wyrastająca z pionierskich poszukiwań Katarzyny Kobro, architektury organicznej Franka Lloyda Wrighta oraz nowego funkcjonalizmu Nowickiego. Historia osiedla to jednocześnie mikrokosmos pierwszych lat odbudowy Warszawy i socrealistycznego chaosu po roku 1949 oraz zapis poszukiwań artystycznej podmiotowości architekta modernisty w nowej rzeczywistości.

Statistics

loading
Language
pl
Keywords
getto warszawskie, powojenny modernizm, odbudowa Warszawy, budownictwo eksperymentalne, architektura organiczna, osiedle-pomnik, pamięć miejsca, Bohdan Lachert