0109 Poznanie poprzez montaż oraz mechanizmy pamięci indywidualnej w sztuce Bogusława Bachorczyka

na przykładzie mieszkania-pracowni artysty

 • Janusz Antos (Author)
  Akademia Sztuk Pięknych / Academy of Fine Arts, Kraków

   

  Janusz Antos – art historian and critic. In 1985–1991 he studied art history at the Jagiellonian University. He works at the Academy of Fine Arts in Krakow, as a keeper at the Main Library. He writes about 20th- and 21st-century art. He is an author of close to a hundred texts published in edited volumes, exhibition catalogues, and magazines. He is an editor of Stanisław Wyspiański w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie and a co-editor of Wojciech Weiss w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. A member of the Association of Art Historians (SHS) and the Polish Section of AICA.

   

  Historyk i krytyk sztuki. W latach 1985–1991 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracownik ASP w Krakowie, kustosz w Bibliotece Głównej. Zajmuje się sztuką XX i XXI w. Autor blisko stu tekstów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, katalogach wystaw i czasopismach. Redaktor książki Stanisław Wyspiański w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz współredaktor książki Wojciech Weiss w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek SHS i Sekcji Polskiej AICA.

Identifiers (Article)

Identifiers (Files)

Abstract

Przedmiotem niniejszych rozważań jest mieszkanie-pracownia Bogusława Bachorczyka w Krakowie. Tworzone w nim nieustannie od 2003 roku dekoracje uczyniły z niego swoiste dzieło sztuki w procesie. Dekoracje te, jak i sztuka Bachor00czyka, związane są z problematyką pamięci i tożsamości. W 2013 roku od "zasznurowania ściany" z polichromią w pokoju bibliotecznym rozpoczęła się przemiana mieszkania-pracowni, której uległy także pozostałe pomieszczenia. W istniejące w nich polichromie wmontowane zostały nowe elementy zgodnie z zasadą montażu stanowiącą ostatnio podstawową strategię jego twórczości.

Statistics

loading
Language
pl
Keywords
Bogusław Bachorczyk, mieszkanie-pracownia, Kraków, XXI wiek, Pamięć, Apartment-studio, Krakow, 21 century, memory