0113 Figuracje pamięci w wirtualnym polu (historii) sztuki

  • Filip Lipiński (Author)
    Adam Mickiewicz University in Poznań

     

    Filip Lipiński, PhD – art historian, American studies specialist. Associate professor at the Institute of Art History at Adam Mickiewicz University in Poznan. Received scholarships from the Fulbright Foundation at City University of New York (2007–2008), as well as Terra Foundation for American Art in France (2008) and the United States (2013). Author of Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu (Monografie FNP, Toruń 2013), as well as numerous academic and non-academic articles on modern an contemporary art and art theory published in such magazines as “Oxford Art Journal”, “Artium Questiones”, “Quart”, “Didaskalia” and “Arteon”.

    Dr Filip Lipiński – historyk sztuki, amerykanista. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji Fulbrighta na City University of New York w Nowym Jorku (2007-8), oraz Terra Foundation for American Art we Francji (2008) i Stanach Zjednoczonych (2013). Autor książki Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu (Monografie FNP, Toruń 2013) oraz licznych naukowych i popularnonaukowych artykułów poświęconych sztuce nowoczesnej i współczesnej oraz teorii historii sztuki w czasopismach takich jak „Oxford Art Journal”, „Artium Questiones”, „Quart”, „Didaskalia” czy „Arteon”.

Identifiers (Article)

Identifiers (Files)

Abstract

Artykuł dotyczy miejsca pamięci oraz jej związku z percepcją w sztuce współczesnej, a także sposobów, w jaki pamięć uczestniczy i ujawnia się w praktykach artystycznych. Zwracam uwagę na niemożliwość rozgraniczenia między pamięcią indywidualną i zbiorową i sięgam po pojęcie wirtualności, określające niematerialną wizualność pamięci wchodzącej w interakcję z obrazem percypowanym, która konstytuuje poszerzone pole procesu konstrukcji dzieła i jego odbioru. W drugiej części tekstu szczegółowo analizuję sposoby figuracji pamięci – różnicujące wyjściowy obraz manifestacje jej pracy – w dziełach czworga artystów: Zbigniewa Libery, Gerharda Richtera, Kena Aptekara i Izabelli Gustowskiej. W konkluzji, za Rosalind Krauss, wskazuję konieczność przedefiniowania i "pamiętania" o medium w sztuce współczesnej, którego, w kontekście analizowanych dzieł, konstytutywnym elementem jest właśnie pamięć.

Statistics

loading
Language
pl
Keywords
Memory, Perception, Contemporary art, Medium, Art history, Painting, Photography, pamięć, percepcja, sztuka współczesna, medium, historia sztuki, malarstwo, fotografia