0275 Niepublikowany projekt kościoła luterańskiego autorstwa Valentina von Saebischa

  • Marek Świdrak (Author)
    https://orcid.org/0000-0003-3999-5124

    Marek Świdrak jest doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje dysertację na temat Valentina von Saebischa pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Betleja. Absolwent prawa (mgr), historii sztuki (lic., mgr) i ochrony dóbr kultury (lic.). Naukowo zajmuje się nowożytną architekturą na terenie Europy Środkowej, prawem ochrony zabytków oraz zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz asystent w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Collegium Invisibile.

Identifiers (Article)

Abstract

Wśród niepublikowanej spuścizny po Valentinie von Saebischu (1577–1657), bodaj najwybitniejszym architekcie czynnym na Śląsku w 1. połowie XVII wieku, znajduje się zespół czterech rysunków projektowych przedstawiających luterański kościół. Unikatowy wśród budownictwa ryglowego pod względem bogactwa architektonicznego, projekt ten jest ważnym, a dotychczas nieuwzględnianym przez badaczy świadectwem stanu architektury sakralnej przed pożogą wywołaną przez Wojnę Trzydziestoletnią. Dzieło Saebischa jest doskonałym świadectwem recepcji praskiej architektury powstającej w czasasch cesarza Rudolfa II (1552–1612), a także obowiązujących tam standardów warsztatowych projektantów architektonicznych.

Statistics

loading
Language
pl
Keywords
Valentin von Saebisch, architektura sakralna, architektura luterańska, architektura protestancka, architektura ryglowa, projekt architektoniczny